Handelsbetingelser


Handels- og forretningsbetingelserne for ydelser solgt af: Liv med Laura/ CVR: 37914959

 • 1: Handelsbetingelserne gælder for samtlige ydelser og forløb/pakker udbudt af Liv med Laura. Herunder kost- og graviditetsvejledning, holdtræning, Mama On The Move og lignende service ydelser.
 • 2: Medlemskabet er et løbende månedligt medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges i henhold til § 4. Kan oprettes som PBS aftale.
 • 3: Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Liv med Laura og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det/den pågældende forløb/pakke.
 • 4: Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned til udgangen af én måned. Opsigelse kan ske via email: laura@livmedlaura.dk.
 • 5: Ved bestilling af enhver ydelse, forpligter køber sig til at betale rettidigt jf. Den udstedte faktura, eller tilsvarende betalingsform.
 • 6: Betaling af enhver ydelse hos Liv med Laura sker før et forløb eller en ydelse starter.
 • 7: Ved betaling af klippekort til kost- og graviditetsvejledning ydes der ikke refusion.
 • 8: Ved betaling af én enkelt kost- og graviditetsvejledning ydes der ikke refusion.
 • 9: Ved sygdom eller framelding til en aftalt individuel vejledning, som ikke er en del af et/en forløb/pakke, skal dette ske senest inden kl 8 på selve dagen, ellers tillægges der et gebyr på 160 kr.
 • 10: Ved betaling af et forløb af enhver art, har køber 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen og indtil 5 dage før forløbet starter. Dette gælder dog ikke, hvis forløbet er påbegyndt fj. §8.
 • 9: Der ydes på intet tidspunkt refusion, på påbegyndte ydelser undervejs i et forløb. Skulle køber fortryde et køb, går købet tabt.
 • 10: Ved køb af forløb og pakker, herunder ”Kombi Pakken før, under og efter graviditet, er det købers ansvar at få afholdt den månedlige inkluderede vejledning. Hvis ikke går ydelsen tabt.
 • 11: Ved sygdom eller framelding til holdtræning går den pågældende træningsgang tabt.
 • 12: Al brug af vejledning, herunder kost – og graviditetsvejledning, træningsvejledning, samt lignende bi-ydelser, sker på købers eget ansvar. Det er til en hver tid købers eget ansvar, at sørge for at denne er i en helbredsmæssig forfatning, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Liv med Laura.
 • 13: Det er købers eget ansvar, at informere Liv med Laura om eventuelle helbredsmæssige udfordringer og tilstande, der kan komplicere et forløb.